Utvecklingsaktiebolaget Ullersbro är ett bolag med säte i Lidköping som investerar i närområdet i entreprenörsägda bolag. Ullersbros målsättning med varje investering är att utveckla bolagen och därmed väsentligt öka värdet för ägarna. Ullersbro tillför bolagen kompetens och kapital.

 

Kompetens är huvudparametern för förändring och utveckling medan kapital skall ses som en möjliggörare. Ullersbro är partnerägt och alla delägare har bred kompetens och erfarenhet från olika branscher.

 

Att investera i närområdet och därmed bidra till den samhälleliga utvecklingen är också en viktig del för Ullersbro.

Startsida

Om

Kontakt